Archivo del sitio

Ekuadorren boluntario baten lekukotasuna_Testimonio de una voluntaria en Ecuador

María Altuna Lizarraga gazte euskaldunak, laister  beteko du lehenengo urtea bere Ekuadorreko egonaldian, VOLPA programako (Pedro Arrupe Nazioarteko Bolondresa) parte-hartzaile bezala. Elkarrizketa honetan partekatzen ditu bere iritziak eta bere emakume-begiekin ikusitakoa esperientzia honetan.

María Altuna Lizarraga, es una joven vasca que como participante en el programa VOLPA (Voluntariado Internacional Pedro Arrupe), hará pronto 1 año de su estancia en Ecuador. Nos comparte sus impresiones y vivencias personales sobre esta experiencia vista desde sus ojos de mujer, y tambien desde las desigualdades de género.

Non egiten ari zara zure bolondresa lana? ¿Dónde estás realizando tu tarea voluntaria?

2014ko Apirilaren 14an iritsi ginen Cristo Rey Hezkuntza Unitatera, Portoviejora (Ekuador). Nire laguna Jesús eta biok boluntariotza Jesuitek kudeatzen duten hezkuntza erakunde honetan egin dugu.

Llegamos a Portoviejo (Ecuador) el 22 de Abril del 2014 a la Unidad Educativa Cristo Rey.Se trata de una institución educativa gestionada por Jesuitas en la que mi compañero, Jesús y yo, hemos estado colaborando como voluntarios.

Bizi duzun esperientziatik, Zein da emakumearen egoera  lantzen duzuneko tokian? Desde la experiencia que estás viviendo, ¿Cuál es la situación de la mujer en la región en la que trabajas?

Emakumeak, emakume izateagatik soilik, maila bat beherago aurkitzen dira. Oraindik gizartean nagusitzen den matxismoaren menpe daudela nabaritzen da. Gobernuak hasiera batean genero berdintasunagatik hainbat kanpaina egin zituen eta baita instituzio pribatuek ere, muralen bidez.
Baina kalean dagoen giro bestelakoa da. Gehien harritzen nauena egiten eta esaten denaren arteko inkoherentzia da. Garrantzitsuena itxurak mantentzea litzateke, nahiz eta genero femeninoaren jazarpena ezin daitekeen ukatu.
Hasteko genero berdintasuna ez da gizartearen gai gisa planteatzen, emakumeen arazo propio gisa baizik.

——————————
Las mujeres, sólo por ser mujeres, están claramente en un segundo plano. Se ve como todavía se encuentran sometidas al machismo predominante en la sociedad. El gobierno parece que en sus inicios sí que realizó algunas campañas por la equidad de género y también hemos podido ver alguna que otra de instituciones privadas como murales.
Pero el ambiente que se palpa en la calle es otro. Lo que más me sorprende es la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo más importante sería guardar las apariencias, aunque de fondo siga habiendo un sometimiento brutal hacia el género femenino.
Para empezar lo de la equidad de género no se plantea como un tema social, sino como un problema propio de las mujeres.

Uste duzu emakumea izateak zure bolondresa-esperientzian eragina izan duela? Zertan?

¿Crees que tu experiencia de voluntariado se está viendo en algún aspecto influido por el hecho de ser mujer? ¿En qué?

Noski nabaritzen direla emakume izatearen ezberdintasunak. Galdera deserosoak, lehenago neure burua ikusi ez nuen egoerak. Hemen bizi ditudan egoera arraro horien adibide gisa eta guztiak ilustratzeko balio didana, mailua eskuetatik kendu nahi izan zidaten eguna.
Eraikitzea, desmuntatzea, birziklatzea, asmatzea beti izan dut gustuko eta tresna ezberdinak egon dira presente nire bizitzan, txikitatik hasi eta Arte Ederren fakultatetik pasa arte. Lehenago arraro begiratu izan zidaten (irakasle, segurtasuneko pertsonalak, ikasleak, etab. ) Muralak margotzeko paretak garbitzeko erabilitako ur presio makinarekin eskuartean ikusi eta erabiltzeko gai nintzela ikustean.
Baina ez nuen espero (nigandik metro batera) zegoen nire lagunari mailua hartu eta iltzeak sartzeko esango ziotenik. Pertsona honi (gizonezkoa zena) itzela izan zen eman zion erantzunarekin geratu zitzaion aurpegia. Normaltasunez erantzun baitzion bera kainak mozten zebilela eta ni berriz iltzeak sartzen. Eta beste hainbeste anekdota, txiste eta gustu oso txarreko esaldiak,adibidez: “emakumea iltzea bezala kolpeka sartzen da”.

Detaile guzti hauek emakumeen ahalduntzean eta gizarteari jarrera hauekin jarraitzearen arazoen inguruan kontzientziazioan egiteko dagoen lan guztian pentsatzera naramate. Hezkuntzan eman beharko litzateke lehen aldaketa,baina eskolako lau paretetatik kanpo dagoen errealitatea ahaztu gabe, ez baita nahikoa ordu batzuez media zaborretik isolatzea, gobernuak dagoeneko arautu duena.

 ———————-

Claro que influye el ser mujer. Preguntas incómodas, situaciones en las que nunca me había visto. Como ejemplo y por elegir alguno que ilustre una de tantas situaciones extrañas, el día que casi me quitan un martillo.
Siempre me ha gustado construir, desmontar, reciclar, inventar infinidad de cosas y el contacto con diferentes herramientas ha estado presente durante toda mi vida, desde niña hasta mi paso por la facultad de Bellas Artes. Ya me habían mirado raro algunas personas (profesores, guardias de seguridad, alumnos y alumnas) las veces que utilizando la máquina de agua a presión limpiamos los muros para hacer murales y se dieron cuenta que aun siendo mujer también podía hacerlo.
Lo que nunca me hubiera imaginado era que le dirían a mi compañero (estando yo a 1 metro de distancia) que como no cogía él el martillo para clavar los clavos. Lo mejor fue la cara que se le quedó a esta persona (casualidad, también era hombre) cuando le contestó con normalidad que él se estaba encargando de cortar las cañas y yo de clavarlas. Y tantas otras anécdotas, chistes o frases de mal gusto como “el clavo como la mujer a golpes entra”.
Joyitas que te hacen pensar en todo el trabajo que habría que hacer para empoderar a las mujeres y concienciar a toda la sociedad del problemón de seguir con estas actitudes. Empezando por un cambio en la educación, pero teniendo en cuenta la realidad que se vive fuera de las cuatro paredes del colegio, porque no basta con aislarlos por unas horas de la basura mediática, ya legislada por el gobierno.

Ze egoeretan ustekabean harrapatu zaituzte  genero-estereotipoek?

¿En qué situaciones te han sorprendido los estereotipos de género ?


Adibide bezala, Gabonetako jostailu kanpaina, jostailuak bi multzotan banatu ziren. Alde batetik multzo arrosa ikus zitekeen eta bestetik gainontzeko jostailu guztiak. Desberdintasun hauek ikustean bi multzotan banatzeko arrazoiak zeintzuk ziren galdetzen saiatu ginen, zeintzuk ziren kontuan hartutako faktoreak. Desberdintasun hauek egiteko arrazoiak argi eta garbi zeuden. Neskak eta mutilak, eta listo.
Antzeko egoera batean,unibertsitateko hezkuntza ikasleek (hau iruditzen zait egoera horretan larriena, hauek izango baitira etorkizunean gizartearen heziketaren arduradunak) neska-mutil taldetxo bati haientzako opariak ematen zizkieten bitartean, neskato batek “barbi” moduko panpina jaso zuenean ondorengoa gertatu ze. Berak eskerrak eman zizkien oparia eman ziotenei,panpina bere kutxan utzi zuen ia oparitako papera hautsi gabe, etxeko baloi bat hartu eta ea jolastu nahi genuen galdetu zigun. Berak nahi zuena jolastea zen,ez jostailua.
Gure aldetik gai honen inguruan egindako lana, eman dugun adibidearekin izan da. Biek berdin lan egin dezakegula azaltzeko, izan ditugun lan eta funtzioak elkarrekin aldatu ditugu. Egin dizkiguten galdera deserosoei egoki erantzuten saiatu gara, adibidez, noiz izango ditugun haurrak (ba gogoa izatean) edo homosexualitatea gaixotasuna dela esaten dizutenean(eta maitasuna, zoriontasuna, errespetua, etab. defenditzen saiatzen zara) pazientziarekin eta urduri jarri gabe.
Ikasle partea hartzearekin dagokionez, gure inguruan izan ditugun gazteei guztiek tresnak erabili zitzaketela, emakume edo gizonezkoentzako lana desberdinak ez daudela transmititzen saiatu gara. Nahiz eta hasieran tentsioak eman baziren ere, aitzur eta palekin aste batzuez ibili eta gero mezua iritsi dela dirudi. Orain etxean eta haien ikaskideekin transmisioan jarraitzea espero dugu.
Bidegabekeria guztiak eta jarrera misoginoak kulturalak direla esatea (eta justifikazioa hau milioika bider entzun behar izan dut) benetan ulertezina izan daiteke.

——————–

Por ejemplo, una campaña de juguetes de navidad, en la que se hicieron dos montones de juguetes. Por un lado se podía ver una montaña rosa y por otra, pues, todo lo demás. Al ver semejante diferenciación intentamos preguntar por las distinciones que se estaban realizando, cuáles eran los factores a tener en cuenta. Y estaba demasiado clara la razón para ese tipo de división. Niñas y niños, y punto.
En una situación parecida, niños y niñas recibían sus regalos por parte de estudiantes universitarios de educación (que es esto lo que me parece lo más grave de la anécdota, repito estudiantes universitarios que se supone van a educar en un futuro no muy lejano), tuve la oportunidad de ver la reacción de una de las niñas que recibió una muñeca tipo “barbie”. Ella les dio las gracias a los que se la habían regalado, dejó la muñeca en su cajita sin ni siquiera terminar de romper el papel de regalo, cogió un balón de la casa y nos preguntó si queríamos jugar a “pelota”. Lo que quería era jugar, no un juguete.
Por nuestra parte, hemos querido trabajar todo esto desde el ejemplo que hemos intentado dar. Trabajando conjuntamente e intercambiando las funciones y tareas que tenemos para que se vea que los dos podemos trabajar por igual. Tratando de contestar lo más adecuadamente posible esas preguntas como cuando pensábamos tener hijos (pues cuando nos dé la gana) o esos comentarios como lo de que la homosexualidad es una enfermedad (y tratas de defender el amor, la felicidad, el respeto), con mucha paciencia y sin perder los nervios.
También transmitiendo a los jóvenes que hemos tenido en lo que respecta a la participación estudiantil que todos podían trabajar con las herramientas, que no hay trabajos para hombres o mujeres. Y aunque al principio hubo algunas tensiones, después de semanas con las palas y los azadones hemos conseguido que entiendan el mensaje. Ahora esperamos que lo sigan transmitiéndolo en sus casas y con sus compañeros de clase.
Que te digan que todas estas injusticias y actitudes misóginas son algo cultural (y de verdad que he tenido que escuchar esta justificación millones de veces) puede  ser dificil de entender.

Feminismo para otro mundo posible

Recién estrenado este 2015,  la revista Pueblos acaba de publicar un monográfico feminista, que sigue atestiguando experiencias y alternativas en esta lucha por un mundo más equitativo, diferente, soñado y posible.

Os dejamos esta referencia, que seguro resultará de lectura y reflexión interesantes, en breve publicarán los articulos en su web, y en unas semanas también lo tendréis disponible en papel en el centro de recursos de ALBOAN:

En este segundo monográfico feminista de la revista Pueblos [enlace al primer monográfico, nº 55] toman la palabra personas y organizaciones que están confrontando y proponiendo alternativas al sistema capitalista heteropatriarcal desde dpueblos64_enero2015_portada_peq-212x300iferentes miradas y lugares en el mundo. Son propuestas que pretenden enfrentar el conflicto capital-vida, construyendo colectivamente desde los territorios, desde lo local/global, vidas dignas, buenas vidas, vidas que merezcan la alegría ser vividas.

Son propuestas que nos sacuden para repensar el modelo, una necesidad cada vez más urgente. Que nos llevan a asumir que la revolución será feminista o no será, y, también, que capitalismo y patriarcado deben caer juntos. Desde la interseccionalidad se revelan análisis complejos de la realidad, en constante cambio, que nos hablan de cómo interactúan los diferentes sistemas de dominación. Se nos muestran caminos, todavía no trazados, que nos orientan hacia la construcción de estas alternativas con otras agendas y otros movimientos, a pesar de todas las dificultades y peligros a los que haya que hacer frente.”

La participación política de las mujeres

Papeletas con Género

Mujeres votando en Bilbao en 1933

En la sociedad actual existen de una serie de derechos de los que nos creemos dotados desde siglos, cuando no desde milenios atrás. Sin embargo, algunos de esos derechos tienen todavía un corto recorrido, cortísimo, si lo comparamos con la Historia de la Humanidad.

El derecho de la mujer al voto es uno de esos casos: la pionera, Nueva Zelanda, en 1893; o Noruega, que lo había aprobado en 1913, muestran que la aprobación del voto femenino es un caso de este siglo pasado, de apenas hace 100 años.

En el Estado español, las mujeres votaron por primera vez en abril de 1933, si bien estas elecciones solo afectaron a un pequeño número de municipios, en concreto unos 2.500, en los que debía elegirse a los miembros del consistorio una vez se había modificado la ley electoral. Es por ello que tiende a considerarse que en el Estado español el voto femenino de forma generalizada no se ejerció hasta el 19 de noviembre de 1933.

En cuanto a las mujeres vascas, salvo en el caso de Araba, en alguno de cuyos municipios también se había votado en abril, el derecho se ejerció de forma generalizada el 5 de noviembre de 1933, cuando pudieron votar por vez primera en parte de los territorios vascos del sur de los Pirineos.

Ese día amaneció lloviendo y no fue nada propicio para ejercer el voto y animar a hacerlo. Sin embargo, los partidos políticos vascos se movilizaron para que el referéndum por el Estatuto Vasco tuviera el mayor apoyo posible. Algunas de las personas que acudieron a votar, especialmente las mujeres, recordarían durante mucho tiempo el coche que las vino a buscar para facilitar el ejercicio a voto. Para muchas de estas mujeres del ámbito rural, este acontecimiento supondría el bautismo de voto y también su bautismo automovilístico.

Para completar la información….

Trabajadores y trabajadoras de hogar

“Nos reunimos para sumar fuerzas y ser escuchadas, pues queremos hablar por nosotras mismas”, explicó la peruana Ernestina Ochoa al finalizar en la capital uruguaya el congreso fundacional de la Federación Mundial de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, al que asistieron líderes sindicales de unos 50 países.

Con estas frases comienza el artículo de Periodismo humano.

“Por muchos años solo hablaron por nosotras las organizaciones no gubernamentales, a través de estudios e investigaciones que nos invisibilizaban, pero el trabajo de hormiga lo hemos hecho las empleadas del hogar y nuestros sindicatos”, indicó Ochoa, vicepresidenta de la Federación, como pasó a denominarse desde esta reunión la Red Mundial de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (IDWN, por sus siglas en inglés).

“Ahora hemos dicho: ‘Basta ya, fundemos una federación grande que nos una y nos articule, hagamos cosas en conjunto para organizarnos, defender nuestros derechos, formar sindicatos, mejorar las leyes y también para ayudar a los países en los que no existen normativas al respecto, empoderar a las trabajadoras del hogar, formar líderes y tener voz frente a gobiernos y empleadores’”, agregó.

22 de febrero: día de la igualdad salarial

«El Día Europeo de la Igualdad Salarial nos recuerda las desigualdades salariales que aún padecen las mujeres en el mercado laboral.

Si bien es cierto que esa diferencia se ha reducido en los últimos años, aún no hay motivos para congratularse: la brecha salarial sigue siendo muy amplia y una gran parte de la evolución registrada se explica más por la reducción del sueldo de los hombres que por el aumento del de las mujeres», ha declarado Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia de la Comisión. «El principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo está consagrado en los Tratados de la UE desde 1957. Ya es hora de que se ponga en práctica de forma universal. Ahora, debemos colaborar para obtener resultados tangibles no solo los Días de la Igualdad Salarial, sino los 365 días del año».

La brecha salarial entre mujeres y hombres persiste y se mantiene en el tiempo de manera casi invariable, a pesar de las iniciativas legales, normativas y recomendaciones de las instituciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Parlamento y la Comisión Europea, así como la legislación nacional con la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, y el Estatuto de los Trabajadores, de las recomendaciones incluidas en los Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva, y del papel de la Inspección de Trabajo.

Pero esta situación no es exclusiva de España, pues los últimos datos publicados por Eurostat reflejan que las mujeres europeas al igual que las españolas cobran de media un 16,2% menos que sus compañeros varones y que en países referentes, por los altos índices de empleo como Alemania, esta media se eleva a un 22,3 por ciento. Por ello, una resolución del Parlamento Europeo, aprobada en noviembre de 2008, pedía a las Instituciones Europeas la declaración de un Día Europeo por la Igualdad Salarial en toda la UE. En España, desde el año 2010 se conmemora el Día por la Igualdad Salarial, el 22 de febrero, desde que se acordara promover su reconocimiento en Consejo de Ministros a instancias de las organizaciones sindicales más representativas y algunas asociaciones de mujeres.

Para profundizar más….

Las niñas madres

Hace unas semanas en este blog colgamos una información sobre las Niñas Esposas… pero este grave problema trae encadenado, además otros no menos graves, los embarazos tempranos, las maternidades de menores, la mortalidad materna, las secuelas tanto físicas, psicológicas, laborales, económicas … etc. Por este motivo, nos parece muy importante presentar ahora los siguientes datos que menciona Ángeles López y Nuria Varela en un artículo y blog correspondientes.

Cada año 7,3 millones de jóvenes menores de 18 años dan a luz una criatura, dos millones de ellas tienen menos de 15 años. Si no se toman medidas y la tendencia continúa, en 2030 serán tres millones las niñas que afronten un embarazo y un parto, según datos ofrecidos por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

No se trata sólo de pasar por los cambios que genera un embarazo y por una situación tan difícil como es un alumbramiento, la gestación en la adolescencia tiene consecuencias importantes en la salud. Sólo hay que mirar los datos que ofrece el informe Estado de la Población Mundial 2013, presentado este miércoles en Madrid, y que señala que cada año mueren 70.000 jóvenes en países en desarrollo por causas relacionadas con esta maternidad tan temprana.

“El embarazo en la adolescencia es un pasaporte seguro para vivir en una situación de pobreza el resto de sus vidas”, ha afirmado durante la presentación del informe Laura Laski, jefa de Salud Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas.

Por este motivo, Laski asegura que hay que cambiar los valores en las familias, comunidades y gobiernos que, en muchos casos, otorgan un papel positivo al matrimonio temprano.

Según el informe, las niñas que permanecen en la escuela más tiempo son menos proclives a quedar embarazadas, porque la educación les da opción a futuros empleos, aumenta su autoestima y estatus y les permite ser más partícipes de las decisiones que afectan a sus vidas.

Por este motivo, Laski asegura que hay que “emponderar a las niñas para que puedan construir redes de amigas, que permanezcan en la escuela, que puedan conseguir empleo, que sepan abrir cuentas en bancos, ahorrar, para que sean capaces de decirles a sus padres que lo que quieren hacer con ellas [el matrimonio temprano] es ilegal”.

“Allá donde he estado -y he visitado todos los continentes del mundo como director ejecutivo de UNFPA– una cosa común que les une es el embarazo en adolescentes. Es un asunto del Norte y el Sur. Un asunto del desarrollo. Un tema de equidad. Un problema de accesos”, explica el doctor Babatunde Osotimehin en un comunicado.

“Una chica de 10 años es una niña. Si lo veo desde mi punto de vista de médico, y comprendiendo cómo el cuerpo funciona… 10 años, 12 años, todavía se está creciendo, no tiene todo lo que ella necesita para tener un embarazo. Es una niña. ¿Cómo esperamos, y por qué lo hacemos, que un niño soporte un embarazo? ¿Cómo podemos como comunidad global aceptar que una niña de 14 pueda ser una madre? Es una violación de sus derechos fundamentales, y no debemos permitir que esto ocurra”, afirma Osotimehin.

Y es que cada día, para cerca de 200 niñas adolescentes, el embarazo a edad temprana termina en la máxima violación a sus derechos: la muerte. Como por ejemplo en América Latina y el Caribe, donde ha llegado a ser la primera causa de muerte para las mujeres entre los 15 y 19 años.

“El informe invita a que hay que pensar de forma diferente esta problemática porque no se puede centrar sólo en cambiar el comportamiento de las niñas, sino que hay que mirar todos los determinantes y lo que lleva a una niña a embarazarse”.

 

Hannah Arendt, una filósofa

Hoy re comendamos una película interesante para una tarde de invierno o verano y una buena discusión con amigas sobre los temas que nos plantea la película Hannah Arendt

Hannah Arendt, filósofa, pensadora y periodista judía y exiliada en los Estados unidos, es enviada a Jerusalén por The New Yorker a cubrir el juicio del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, juzgado y condenado a muerte.

Puta: el documental

“¿Por qué no te suicidas, zorra estúpida?”. Abril de 2013. Una de las frases que más escuchó Emily Lindin en su adolescencia resuena, de nuevo, en su cabeza al enterarse por la noticias del suicidio de Rehtaeh Parsons, una chica canadiense que había sufrido una violación en grupo y que después tuvo que aguantar el acoso de sus compañeros de instituto cuando las fotos de su agresión sexual circularon en las redes sociales. No era la primera vez que Lindin escuchaba una historia como ésta. Otras jóvenes norteamericanas como Amanda Todd, Audrie Pott o Phoebe Prince también se habían quitado la vida después de haber sido señaladas como la “puta del instituto”. “Y la lista podría seguir con más nombres que no aparecen en la prensa” explica a S Moda Lindin, fundadora de The Unslut project, una iniciativa que busca la concienciación social y que promueve la igualdad de género para luchar contra ese estigma en el que la sexualidad femenina se negativiza y convierte en objeto de insulto, bullying o acoso.

El proyecto de Lindin contra el ‘slut shaming’ –lo que vendría a ser el ‘escarnio de la zorra’, o esa extraña y arraigada afición por culpabilizar a las víctimas de agresiones sexuales, y no al agresor, con frases como “se lo estaba buscando” o “eso le pasa por ir provocando”– es también un proyecto catártico. Su autora lo inició con la publicación en Tumblr de sus diarios de niñez y adolescencia, porque, tal y como cuenta, “a mí nunca me violaron, pero fui señalada como la ‘puta’ del colegio desde que cumplí once años en adelante” (un resumen de sus vivencias se pueden leer en este artículo que firmó en The Guardian).

Transcribir episodios como el “Hija mía, ¿eres sexualmente activa?” que le preguntó su madre mientras hacía los deberes por los rumores que asolaban su barrio (su novio le contó a todo el mundo que le había practicado unos tocamientos que ella nunca pidó, “en realidad, fui sexualmente pasiva”), o cómo ella misma pensaba que se merecía todo el acoso de sus compañeros (“Debo haber hecho algo mal. Supongo que me lo merezco y Dios me lo está devolviendo”) han dado fuerza a multitud de mujeres (y hombres) para compartir sus propias experiencias personales en su web. “Toda esta implicación demuestra cómo de arraigado está este tipo de bullying en nuestra sociedad”,

Por ese motivo, y para extender su proyecto a nuevas vías de comunicación, Lindin prepara ahora el documentalSlut: A Documentary Film’ (‘Puta: el documental’)

Ansoain pueblo que camina

“Ansoain pueblo que camina” recibe el primer premio estatal del concurso Ciudades que caminan.

Calmado de tráfico, accesibilidad, itinerarios peatonales y perspectiva de género son distintas actuaciones de esta iniciativa municipal premiada.

El Ayuntamiento de Ansoain ha obtenido el Premio Ciudad que Camina 2013 en la categoría de municipios menores de 20.000 habitantes. Este galardón, convocado por la Red de Ciudades que Caminan, reconoce la labor de los municipios que hayan fomentado la cultura peatonal.

«El jurado ha valorado aquellas candidaturas que presentaban programas integrales y transversales dirigidos al fomento de los desplazamientos a pie a través de la puesta en marcha de medidas tales como el calmado del tráfico, la planificación de redes de itinerarios peatonales, la ejecución de peatonalizaciones, el desarrollo de planes estratégicos de accesibilidad universal, la puesta en marcha de campañas de concienciación sobre movilidad sostenible y seguridad vial, etcétera», informa la Red de Ciudades que Caminan.

Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Ansoáin ha ido introduciendo la perspectiva de género en su compromiso con la sostenibilidad, con el fin de colocar a las personas y a su entorno en el centro de sus políticas públicas municipales. En definitiva, este proyecto de movilidad sostenible busca recuperar el espacio urbano público para uso y disfrute de la ciudadanía en igualdad y atendiendo a su diversidad.

Por ello, a través de su Agenda Local 21 y de su Servicio de Igualdad trabaja para asegurar un acceso equitativo a los servicios y espacios así como promover la igualdad entre mujeres y hombres, mejorando la seguridad ciudadana y asegurando condiciones de vida integradas.

El proyecto ha ido incorporado un informe de impacto de género para conocer y visibilizar las consecuencias diferentes en mujeres y hombres de sus actuaciones, y así lograr identificar y reducir los desequilibrios existentes todavía entre ambos sexos.